Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

วิธีการตัด Stock ของสินค้าชุดพิเศษ มีวิธีการอย่างไร

วิธีการตัด Stock ของสินค้าชุดพิเศษ มีวิธีการอย่างไร  

สินค้าชุดพิเศษจะมีการตัด Stock ทั้งตัวลูกที่อยู่ในชุด สินค้าแม่ไม่มีผลในการตัด Stock
ตัวอย่าง กำหนดสินค้ารหัส SET-002  เป็นสินค้าแม่ กำหนด S-001 และ S-002 เป็นสินค้าลูกที่อยู่ในชุดวันที่ 31/01/2554 บันทึกซื้อสดสินค้ารหัส SET-002 เข้ามา  50 ชุด ที่หน้าจะซื้อโปรแกรมจะแสดงด้วยรหัสสินค้าลูกที่อยู่ในชุด ดังนั้นเมื่อตรวจสอบรายงาน Stock คงเหลือของสินค้าจะแสดงจำนวนสินค้า
S-001       คงเหลือ 50   ต้นทุน   1000
S-002       คงเหลือ 50   ต้นทุน   1000วันที่ 31/01/2554 บันทึกขายเชื่อสินค้า SET-002 ออก 10 ชุด หน้าจอขายเชื่อโปรแกรมจะแสดงด้วยรหัสสินค้าลูกที่อยู่ในชุด ดังนั้นเมื่อตรวจสอบรายงาน Stock คงเหลือของสินค้าจะแสดงจำนวนสินค้าลูกที่อยู่ในชุดให้เท่านั้น
S-001       คงเหลือ 40   ต้นทุน   1000
S-002       คงเหลือ 40   ต้นทุน   1000