Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

กิจกรรม "โปรซอฟท์ รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 59"
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 59 ที่ผ่านมา โปรซอฟท์ จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระ + รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง 59" รวมพลกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาตลอดเดือนเมษายนค่ะข่าวโดย : คุณทวิติยาภรณ์ อาภาภิวัฒน์

Company