Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  Prosoft myAccount มีระบบการทำงานที่ครอบคลุม

 
  คุณพัชรากร ทองหล่อ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติกให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปแปรรูปเป็น       ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ"

 ทุนจดทะเบียน :  223,000,000 บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพราะต้องการวางแผนระบบการทำงานของบริษัทฯ ให้ครอบคลุม"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"ทุกระบบของโปรแกรม Prosoft myAccount เชื่อมโยงถึงกัน ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่          ยุ่งยาก 
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
www.uniontoysenterprise.comบทความโดย
 : 

คุณพัชรากร ทองหล่อ บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftmyaccount.com

 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"