Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท ฟิโลคาลี่ จำกัด

 

"โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานในเรื่องการซื้อ-ขาย และออกเอกสาร Invoice ได้อย่างสะดวกและสามารถตรวจสอบในส่วนของรายการการซื้อ-ขายสินค้าได้ง่าย"


  คุณวาสนา  จันทวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามโดยเฉพาะ ก่อตั้งขึ้นจากความสนใจในเรื่องการดูแล
สุขภาพ และความสวยความงาม มีความประสงค์จะมอบผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ
เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามจากแบรนด์คุณภาพจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น เยอรมัน เกาหลี
ญี่ปุ่น แคนาดา และสเปน เป็นต้น"                                   

 ทุนจดทะเบียน :  1,000,000 บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากบริษัทเป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็ก จึงสนในโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SME เพื่อนำในใช้ในธุรกิจ เพื่อรองรับกับ
การทำงาน"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"ช่วยในเรื่องของการดูรายงานได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบรายงานได้แบบทั้งปี หรือแบบรายเดือน และออกเอกสาร
ในส่วนของภาษีส่งกรมสรรพากร"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
http://philocaly.net/

                                                                                                    
บทความโดย : คุณวาสนา  จันทวงค์ บริษัท ฟิโลคาลี่ จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftmyaccount.com
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"