Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท ญาณิศา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ กรุ๊ฟ จำกัด

                   
 

"ทำให้การทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ และประหยัดเวลาในการ
ทำงาน ทำให้ผลงานที่ออกมาตอบโจทย์ได้ดีมาก มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ
ตรงกับความต้องการ เราจึงมั่นใจที่ตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม Prosoft myAccount'


  คุณสาฑิศ จิระวงศ์
ตำแหน่ง : บริหารงาน
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวการเป็นผู้ผลิต ผู้ติดตั้งระบบบันไดสำเร็จรูป จำหน่ายไม้บันไดสำเร็จรูป ราวบันไดสำเร็จรูป ตามโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ ภายใต้ แนวความคิด รวดเร็ว สวยงาม ประหยัด ทันสมัยและทนทาน ส่งมอบงาน
ตรงเวลาพร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด "                                      
                            

 ทุนจดทะเบียน :  1,000,000 บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการทำงาน สร้างระบบงานและกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง     รวดเร็วระบบเพียงครั้งเดียว" 

 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"หลังจากได้นำโปรแกรม Prosoft myAccount ใช้งานมาแล้วช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานและ
วัฒนธรรมองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
-http://www.yanisastair.com/Article/Detail/23453
                                                                                                                      
บทความโดย : คุณสาฑิศ จิระวงศ์ บริษัท ญาณิศา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ กรุ๊ฟ จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftmyaccount.com