Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คุณวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรียลทัล ยูนิค จำกัด และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และ Mr.&Mrs. Michael นักธุรกิจใหญ่ชาวพม่า ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการทำงานด้านกระบวนการซอฟท์แวร์และการพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งร่วมหารือกับ คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การจ้างงานในประเทศพม่า เพื่อยกระดับความรู้และการทำงานของประชากรในประเทศพม่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน และหาแนวทางการกระจายเทคโนโลยีเข้าสู่ผู้ประกอบการในประเทศพม่า เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนองค์กรอย่างมีคุณภาพเป็นลำดับถัดไปข่าวโดย : คุณเพ็ญวิสาข์  หล้าตานะ
Company